חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Ottolenghi, Giacomo Emilio (Gimmi)

People in this tree:
Show
Tree ID number:
2102
Print
Share
Giacomo Emilio (Gimmi)
Ottolenghi
was born
on
7 לאוקטובר 1907
,
Son of
and
,
died
on
17 לדצמבר 1994
,
Father of
,
,
Images:
First name:
Giacomo Emilio (Gimmi)
Surname:
Ottolenghi
Gender:
זכר
Date of birth:
7 לאוקטובר 1907
Date of death:
17 לדצמבר 1994
Place of death:
Torino, Italy
Events:
Event Type:
קבורה
Event place:
cementerio ebraico de torino
Event Type:
לידה
Description:
7 OCT 1907
Date:
7 לאוקטובר 1907
Event Type:
פטירה
Description:
17 DEC 1994
Date:
17 לדצמבר 1994
Event place:
Torino, Italy
Age:
87
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Ottolenghi, Giacomo Emilio (Gimmi)
7 לאוקטובר 1907
died
on
17 לדצמבר 1994
Father of
7 לאוקטובר 1907
Torino, Italy
cementerio ebraico de torino
7 OCT 1907
17 DEC 1994
Torino, Italy