חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Deutsch, Johanna (Hendel)

People in this tree:
Show
Tree ID number:
2102
Print
Share
Johanna (Hendel)
Deutsch
was born
on
1854
,
Daughter of
Jakob Samuel
DEUTSCH
and
Regina (Gella)
Schlesinger
,
died
on
1896
,
Images:
First name:
Johanna (Hendel)
Surname:
Deutsch
Gender:
נקבה
Date of birth:
1854
Date of death:
1896
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1896
Date:
1896
Age:
41-42
Event Type:
לידה
Description:
1854
Date:
1854
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Deutsch, Johanna (Hendel)
1854
died
on
1896
1854
1896
1854
DEUTSCH, Jakob Samuel
Schlesinger, Regina (Gella)
Deutsch, Baruch
Deutsch, Fanny
Deutsch, Theresa
Deutsch, Karoline (Lina)
Deutsch, Jetti
Deutsch, Nettel
Deutsch, Johanna (Hendel)
DEUTSCH, Menahem Mendel Ben Meir
Breuer, Ginendel
Deutsch, Moritz Emanuel (Mendel)
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Schlesinger, Regina (Gella)
DEUTSCH, Jakob Samuel