חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אלבוים, דבורה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12961
Print
Share
דבורה
אלבוים
was born
on
1910
,
Daughter of
and
,
died
on
31 לדצמבר 1987
,
Images:
First name:
דבורה
Surname:
אלבוים
Gender:
נקבה
Date of birth:
1910
Place of birth:
צפת, ישראל
Date of death:
31 לדצמבר 1987
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
31 DEC 1987
Date:
31 לדצמבר 1987
Event Type:
לידה
Description:
1910
Date:
1910
Event place:
צפת, ישראל
Event Type:
קבורה
Event place:
ירושלים, ישראל
1 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אלבוים, דבורה
1910
died
on
31 לדצמבר 1987
1910
צפת, ישראל
31 DEC 1987
1910
צפת, ישראל
ירושלים, ישראל
Pilpel פלפל, לאה
אלבוים, נפתלי אהרן
אלבוים, פנחס
אלבוים, ציפורה
אלבוים, דבורה
Shapira, Meir
Shochat שוחט, חיה ברכה
פלפל, מנחם יצחק
Elboim, Yaakov Mordechai
Galis, Sheindel
אלבוים, שמעון
אלבוים, דבורה
Shochat שוחט, חיה ברכה
פלפל, מנחם יצחק
Elboim, Yaakov Mordechai
Galis, Sheindel
Shapira, Meir
אלבוים, פנחס
אלבוים, ציפורה
אלבוים, שמעון