חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12961 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מנישביץ, מושה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12961
Print
Share
מושה
מנישביץ
was born
Daughter of
שמחה הכהן
מנישביץ
and
באשע ענא
שטינברג
,
Images:
First name:
מושה
Surname:
מנישביץ
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מנישביץ, מושה
מנישביץ, שמחה הכהן
שטינברג, באשע ענא
מנישביץ, מוישלה
Schor, מינה חיה
מנישביץ, יוסף
מנישביץ )טויסטר), Tzvia
מנישביץ, מרדכי
מנישביץ, מושה
מנישביץ, אביגדור
This information is based on family tree no. 12961 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
שטינברג, באשע ענא
מנישביץ, שמחה הכהן
מנישביץ, מושה
מנישביץ, מוישלה
Schor, מינה חיה
מנישביץ, יוסף
מנישביץ )טויסטר), Tzvia
מנישביץ, מרדכי
מנישביץ, אביגדור