חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 6047 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Klein, Esther

People in this tree:
Show
Tree ID number:
6047
Print
Share
Esther
Klein
was born
on
1867
,
Daughter of
Betti
Goldner
and
Moritz Moses Leopold
Klein
,
Images:
First name:
Esther
Surname:
Klein
Gender:
נקבה
Date of birth:
1867
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1867
Date:
1867
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Klein, Esther
1867
1867
1867
Goldner, Betti
Klein, Moritz Moses Leopold
Klein, Rosa
Klein, Hermann
Klein, Gustav
Private
Klein, Esther
Burger, Samuel
N., Katherina
Klein, Borbála / Barbara
This information is based on family tree no. 6047 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Klein, Moritz Moses Leopold
Goldner, Betti
Klein, Esther
N., Katherina
Burger, Samuel
Klein, Rosa
Klein, Hermann
Klein, Gustav
Private
Klein, Borbála / Barbara