חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Wechsler, Mirjam

People in this tree:
Show
Tree ID number:
7866
Print
Share
Mirjam
Wechsler
was born
on
13 לאוגוסט 1886
,
Daughter of
and
,
Images:
First name:
Mirjam
Surname:
Wechsler
Gender:
נקבה
Date of birth:
13 לאוגוסט 1886
Place of birth:
Schwabach, Middle Franconia, Bavaria, Germany
Place of death:
Hamburg, Germany
Events:
Event Type:
לידה
Description:
13 AUG 1886
Date:
13 לאוגוסט 1886
Event place:
Schwabach, Middle Franconia, Bavaria, Germany
Event Type:
פטירה
Event place:
Hamburg, Germany
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Wechsler, Mirjam
13 לאוגוסט 1886
13 לאוגוסט 1886
Schwabach, Middle Franconia, Bavaria, Germany
Hamburg, Germany
13 AUG 1886
Schwabach, Middle Franconia, Bavaria, Germany
Hamburg, Germany