חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Neufeld, Betty

People in this tree:
Show
Tree ID number:
7866
Print
Share
Betty
Neufeld
was born
Daughter of
and
,
died
on
31 לדצמבר 1925
,
Images:
First name:
Betty
Surname:
Neufeld
Gender:
נקבה
Place of birth:
Germany
Date of death:
31 לדצמבר 1925
Place of death:
Germany
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
31 DEC 1925
Date:
31 לדצמבר 1925
Event place:
Germany
Event Type:
לידה
Event place:
Germany
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Neufeld, Betty
died
on
31 לדצמבר 1925
Germany
Germany
31 DEC 1925
Germany
Germany
Neufeld, Adolf
Zimmer, Eva Chava
Neufeld, David Ernest
Neufeld, Bella
Neufeld, Menachem
Neufeld, Seraphine
Neufeld, Mauri
Neufeld, Betty
Pollack, Johanna Chana
Neufeld, David
Neufeld, Gabriel