חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8020 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Makovtsky, Raquel

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8020
Print
Share
Raquel
Makovtsky
was born
Daughter of
Yosef
Makovtsky
and
Ester Rivka
Kuperboim
,
Images:
First name:
Raquel
Surname:
Makovtsky
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
פטירה
Cause:
Holocausto
Event Type:
לידה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Makovtsky, Raquel
Makovtsky, Yosef
Kuperboim, Ester Rivka
Makovtsky, Chaim Isaac
Makovtsky, Hirsch
Makovtsky, Raquel
Kuperboim, Yaacov Eliezer
Aizekson, Chava
Makovtsky, Perl
Makovtsky, Raquel
Kuperboim, Yaacov Eliezer
Aizekson, Chava
Makovtsky, Chaim Isaac
Makovtsky, Hirsch
Makovtsky, Perl
This information is based on family tree no. 8020 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Kuperboim, Ester Rivka
Makovtsky, Yosef