חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Klagsbald, Avigdor

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10118
Print
Share
Avigdor
Klagsbald
was born
on
15 לאוקטובר 1853
,
Son of
and
,
died
on
12 ליולי 1914
,
Father of
,
,
,
,
,
,
Images:
First name:
Avigdor
Surname:
Klagsbald
Gender:
זכר
Date of birth:
15 לאוקטובר 1853
Place of birth:
Nowy Sącz, Poland
Date of death:
12 ליולי 1914
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
12 JUL 1914
Date:
12 ליולי 1914
Age:
60
Event Type:
לידה
Description:
15 OCT 1853
Date:
15 לאוקטובר 1853
Event place:
Nowy Sącz, Poland
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Klagsbald, Avigdor
15 לאוקטובר 1853
died
on
12 ליולי 1914
Father of
15 לאוקטובר 1853
Nowy Sącz, Poland
12 JUL 1914
15 OCT 1853
Nowy Sącz, Poland