חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9837 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of גדג'

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9837
Print
Share
גדג'
was born
Daughter of
שמאק
and
גדג'
,
Images:
Surname:
גדג'
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of גדג'
שמאק, ברט
גדג', דניאל
גדג'
Mechali, Jean
שמאק, ג'וסף
בר-כץ, רדיה אג'וני
גדג', מרלן
גדג'
שמאק, ג'וסף
בר-כץ, רדיה אג'וני
Mechali, Jean
גדג', מרלן
This information is based on family tree no. 9837 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
גדג', דניאל
שמאק, ברט