חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Morphett, Adelaide Sturt

People in this tree:
Show
Tree ID number:
2102
Print
Share
Adelaide Sturt
Morphett
was born
on
7 לינואר 1846
,
Daughter of
Elizabeth (Bessey) Hurtle
Fisher
and
Sir John
Morphett Colley
,
died
on
17 לדצמבר 1940
,
Mother of
Harry Morphett
Henderson
,
Leo Morphett
Henderson
,
Arthur
Henderson
,
Elizabeth Mary Morphett (Bessie)
Henderson
,
Claude Graham Morphett
Henderson
,
,
Images:
First name:
Adelaide Sturt
Surname:
Morphett
Gender:
נקבה
Date of birth:
7 לינואר 1846
Place of birth:
Morphettville, SA, Australia
Date of death:
17 לדצמבר 1940
Place of death:
Manaia, South Taranaki District, Taranaki, New Zealand
Events:
Event Type:
קבורה
Description:
18 DEC 1940
Date:
18 לדצמבר 1940
Event place:
Manaia Cemetery, Manaia, South Taranaki, Taranaki, New Zealand
Event Type:
לידה
Description:
7 JAN 1846
Date:
7 לינואר 1846
Event place:
Morphettville, SA, Australia
Event Type:
הטבלה
Description:
23 MAY 1846
Date:
23 למאי 1846
Event place:
Adelaide, South Australia, Australia
Age:
0
Event Type:
פטירה
Description:
17 DEC 1940
Date:
17 לדצמבר 1940
Event place:
Manaia, South Taranaki District, Taranaki, New Zealand
Age:
94
Event Type:
הגירה נכנסת
Description:
Departed Melbourne 13 October 1874 aboard S.S. 'Hero' travelling via Sydney OCT 1874
Date:
אוקטובר 1874
Event place:
Auckland, Auckland, New Zealand
Age:
28
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Morphett, Adelaide Sturt
7 לינואר 1846
died
on
17 לדצמבר 1940
Mother of
7 לינואר 1846
Morphettville, SA, Australia
Manaia, South Taranaki District, Taranaki, New Zealand
18 DEC 1940
Manaia Cemetery, Manaia, South Taranaki, Taranaki, New Zealand
7 JAN 1846
Morphettville, SA, Australia
23 MAY 1846
Adelaide, South Australia, Australia
17 DEC 1940
Manaia, South Taranaki District, Taranaki, New Zealand
Departed Melbourne 13 October 1874 aboard S.S. 'Hero' travelling via Sydney OCT 1874
Auckland, Auckland, New Zealand
Fisher, Elizabeth (Bessey) Hurtle
Morphett Colley, Sir John
Morphett, James Hurtle
Morphett, Ada Fisher
Morphett, George Cooper
Morphett, Charles Edward
Morphett, Hurtle Willoughby
Morphett, Marian Fisher Georgina
Morphett Cobb, Violet
Morphett, Amy Gawler
Morphett, Mary
Morphett, John Cummins
Morphett, Adelaide Sturt
Henderson, George
Fisher, K.B., Sir James Hurtle
Johnson, Elizabeth
Henderson, Harry Morphett
Henderson, Leo Morphett
Henderson, Arthur
Henderson, Elizabeth Mary Morphett (Bessie)
Henderson, Claude Graham Morphett
Morphett, (Unnamed boy)
Morphett, Adelaide Sturt
Fisher, K.B., Sir James Hurtle
Johnson, Elizabeth
Henderson, George
Morphett, James Hurtle
Morphett, Ada Fisher
Morphett, George Cooper
Morphett, Charles Edward
Morphett, Hurtle Willoughby
Morphett, Marian Fisher Georgina
Morphett Cobb, Violet
Morphett, Amy Gawler
Morphett, Mary
Morphett, John Cummins
Morphett, (Unnamed boy)
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Henderson, Claude Graham Morphett
Henderson, Elizabeth Mary Morphett (Bessie)
Henderson, Arthur
Henderson, Leo Morphett
Henderson, Harry Morphett
Morphett Colley, Sir John
Fisher, Elizabeth (Bessey) Hurtle