חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Desconocida

People in this tree:
Show
Tree ID number:
2102
Print
Share
Desconocida
was born
Mother of
David
,
,
Images:
First name:
Desconocida
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
פטירה
Event Type:
לידה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Desconocida
Father of
Desconocida
ISRAEL, David
ISRAEL BIBA, Vidal
Desconocida
ISRAEL BIBA, Vidal
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
ISRAEL, David