חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Gancman, Ignacio (Ignatz)

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12988
Print
Share
Ignacio (Ignatz)
Gancman
was born
on
1911
,
Son of
and
,
died
on
אוגוסט 1996
,
Father of
,
,
,
,
Images:
First name:
Ignacio (Ignatz)
Surname:
Gancman
Gender:
זכר
Date of birth:
1911
Place of birth:
Przeworsk Austro-Hungary
Date of death:
אוגוסט 1996
Place of death:
Israel
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1911
Date:
1911
Event place:
Przeworsk Austro-Hungary
Event Type:
פטירה
Description:
AUG 1996
Date:
אוגוסט 1996
Event place:
Israel
Event Type:
קבורה
Event place:
Rejovot Israel
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Gancman, Ignacio (Ignatz)
1911
died
on
אוגוסט 1996
Father of
1911
Przeworsk Austro-Hungary
Israel
1911
Przeworsk Austro-Hungary
AUG 1996
Israel
Rejovot Israel
Sheinwald, Iehuda (Jidel}
Hancman, Toba
Gancman, Minna (Minche)
Gancman, Ben
Gancman, Jose (Jaskiel)
Gancman, Sara (Salla)
Gancman, Zlata Sheindel
Gancman, Chana Ita
Gancman (Scheinwald), Mania
Gancman, Noaj
Gancman, Ignacio (Ignatz)
Stecher, Mala
Hancman, Yankel
Hancman
Graber, (Y)Etta
Sheinwald, Noah
Gancman, Hana
Gancman, Iona
Gancman, Julio
Gancman, Ignacio (Ignatz)
Hancman, Yankel
Hancman
Graber, (Y)Etta
Sheinwald, Noah
Stecher, Mala
Gancman, Minna (Minche)
Gancman, Ben
Gancman, Jose (Jaskiel)
Gancman, Sara (Salla)
Gancman, Zlata Sheindel
Gancman, Chana Ita
Gancman (Scheinwald), Mania
Gancman, Noaj