חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12988 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Lerman, Lejb Wolf

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12988
Print
Share
Lejb Wolf
Lerman
was born
on
1869
,
Son of
PESIA RUCHLA
FRYDSOHN
and
BENJAMIN SRULOWICZ
Lerman
,
Father of
MICHEL MORKO
Lerman
,
JOSEF NUCHIM
Lerman
,
SURA MYSZA
Lerman
,
Chil Majer
Lerman
,
Srul
Lerman
,
Pinkus
Lerman
,
,
Occupations:
Saccharin seller
Images:
First name:
Lejb Wolf
Surname:
Lerman
Gender:
זכר
Occupation:
Saccharin seller
Date of birth:
1869
Place of birth:
Brok Poland
Place of death:
Poland
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1869
Date:
1869
Event place:
Brok Poland
Event Type:
קבורה
Event place:
WARSAW
Event Type:
פטירה
Event place:
Poland
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Lerman, Lejb Wolf
1869
Father of
Saccharin seller
Saccharin seller
1869
Brok Poland
Poland
1869
Brok Poland
WARSAW
Poland
FRYDSOHN, PESIA RUCHLA
Lerman, BENJAMIN SRULOWICZ
Lerman, Blime
Lerman, (Moshe (Israel
Lerman, Lejb Wolf
Glina, Jenta
Lerman, SRUL ?
unknown
Lerman, MICHEL MORKO
Lerman, JOSEF NUCHIM
Lerman, SURA MYSZA
Lerman, Chil Majer
Lerman, Srul
Lerman, Pinkus
Lerman, Lejb Wolf
Lerman, SRUL ?
unknown
Glina, Jenta
Lerman, Blime
Lerman, (Moshe (Israel
This information is based on family tree no. 12988 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Lerman, Pinkus
Lerman, Srul
Lerman, Chil Majer
Lerman, SURA MYSZA
Lerman, JOSEF NUCHIM
Lerman, MICHEL MORKO
Lerman, BENJAMIN SRULOWICZ
FRYDSOHN, PESIA RUCHLA