חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12988 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Izik, Ehud

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12988
Print
Share
Ehud
Izik
was born
Father of
Yuval
Izik
,
Amit
Izik
,
,
Images:
First name:
Ehud
Surname:
Izik
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Izik, Ehud
Father of
Izik, Ehud
Izik, Yuval
Izik, Amit
Shtern, Sigal
Izik, Ehud
Shtern, Sigal
This information is based on family tree no. 12988 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Izik, Amit
Izik, Yuval