חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Solntsev, Mayor

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13219
Print
Share
Mayor
Solntsev
was born
on
1895
,
Son of
,
died
on
1967
,
Images:
First name:
Mayor
Surname:
Solntsev
Gender:
זכר
Date of birth:
1895
Date of death:
1967
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1967
Date:
1967
Event Type:
לידה
Description:
1895
Date:
1895
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Solntsev, Mayor
1895
died
on
1967
1895
1967
1895
Solntsev, Shevel
Solntsev, Hail-Gitl
Solntsev, Riva
Solntsev, Mayor
Solntsev (Solnitse), Solomon (Shmuyl)
Solntsev, Mayor
Solntsev, Hail-Gitl
Solntsev, Riva
Solntsev (Solnitse), Solomon (Shmuyl)