חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13219 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Govzman, Matusja

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13219
Print
Share
Matusja
Govzman
was born
Father of
Adel
Govzman
,
,
Images:
First name:
Matusja
Surname:
Govzman
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Govzman, Matusja
Father of
Govzman, Matusja
Naigovzin, Anna
Govzman, Adel
This information is based on family tree no. 13219 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Govzman, Adel
Govzman, Matusja
Naigovzin, Anna