חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13506 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Goldsmith Vogel, Diana

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13506
Print
Share
Diana
Goldsmith Vogel
was born
Daughter of
Phillip (Fivie)
Goldsmith
and
Bertha
Vogel Dobin
,
Mother of
Liel
Butelmann Goldsmith
,
Ilai
Butelmann Goldsmith
,
Lishai
Butelmann Goldsmith
,
,
Images:
First name:
Diana
Surname:
Goldsmith Vogel
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Goldsmith Vogel, Diana
Mother of
Goldsmith, Phillip (Fivie)
Vogel Dobin, Bertha
Goldsmith Vogel, Rosa (Rosy)
Goldsmith Vogel, Diana
Butelmann Dujovne, Andres Isaac
Dobin Levin, Raquel (Gila)
Vogel Berebeichik, Jaime (Chaim)
Butelmann Goldsmith, Liel
Butelmann Goldsmith, Ilai
Butelmann Goldsmith, Lishai
Goldsmith Vogel, Samuel
This information is based on family tree no. 13506 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Butelmann Goldsmith, Lishai
Butelmann Goldsmith, Ilai
Butelmann Goldsmith, Liel
Vogel Dobin, Bertha
Goldsmith, Phillip (Fivie)
Goldsmith Vogel, Diana
Dobin Levin, Raquel (Gila)
Vogel Berebeichik, Jaime (Chaim)
Butelmann Dujovne, Andres Isaac
Goldsmith Vogel, Rosa (Rosy)
Goldsmith Vogel, Samuel