חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Kaplan, Abraham Leib

People in this tree:
Show
Tree ID number:
7913
Print
Share
Abraham Leib
Kaplan
was born
on
1851
,
Son of
,
died
on
15 ליוני 1929
,
Father of
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Images:
First name:
Abraham Leib
Surname:
Kaplan
Gender:
זכר
Date of birth:
1851
Place of birth:
Grodno, Belarus
Date of death:
15 ליוני 1929
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1851
Date:
1851
Event place:
Grodno, Belarus
Event Type:
פטירה
Description:
15 JUN 1929
Date:
15 ליוני 1929
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Kaplan, Abraham Leib
1851
died
on
15 ליוני 1929
Father of
1851
Grodno, Belarus
1851
Grodno, Belarus
15 JUN 1929