חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10136 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of גרוס, חיה שרה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10136
Print
Share
חיה שרה
גרוס
was born
Daughter of
טובי
ברייר
and
יחזקאל
גרוס
,
Mother of
מאמעלע
ליכטר
,
בלומה רייזל
ליכטר
,
,
Images:
First name:
חיה שרה
Surname:
גרוס
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of גרוס, חיה שרה
Mother of
ברייר, טובי
גרוס, יחזקאל
גרוס, דינה בריינה
גרוס, משה
גרוס, מרים לאה
גרוס, אברהם נפתלי
גרוס, אליעזר שלמה
גרוס, פרלה
גרוס, שיינה אסתר
גרוס, יוסף יהודה
גרוס, צבי דוד
גרוס, חיה שרה
ליכטר, שמואל
שוורץ Schwarcz, עדנה
גרוס Gross, ניסן זאב Norman
ליכטר, מאמעלע
ליכטר, בלומה רייזל
גרוס, מינדי
This information is based on family tree no. 10136 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
ליכטר, בלומה רייזל
ליכטר, מאמעלע
גרוס, יחזקאל
ברייר, טובי
גרוס, חיה שרה
שוורץ Schwarcz, עדנה
גרוס Gross, ניסן זאב Norman
ליכטר, שמואל
גרוס, דינה בריינה
גרוס, משה
גרוס, מרים לאה
גרוס, אברהם נפתלי
גרוס, אליעזר שלמה
גרוס, פרלה
גרוס, שיינה אסתר
גרוס, יוסף יהודה
גרוס, צבי דוד
גרוס, מינדי