חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
מקום
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

קהילת יהודי אמריקה הלטינית

Latin America

A term referring to a group of countries in North America, Caribbean and South America where the main spoken languages belong to the Romance or Latin Languages: Spanish, Portuguese and French. 

סוג מקום:
אזור
מספר פריט:
217209
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:

פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מקום
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
קהילת יהודי אמריקה הלטינית

Latin America

A term referring to a group of countries in North America, Caribbean and South America where the main spoken languages belong to the Romance or Latin Languages: Spanish, Portuguese and French. 

חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי