חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12124 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Saks, Florence

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12124
Print
Share
Florence
Saks
was born
on
14 לאפריל 1908
,
Daughter of
Kate
Bilsky
and
Henry
Saks
,
died
on
יולי 1999
,
Images:
First name:
Florence
Surname:
Saks
Gender:
נקבה
Date of birth:
14 לאפריל 1908
Place of birth:
Poland
Date of death:
יולי 1999
Place of death:
Miami Beach, Florida, United States
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
JUL 1999
Date:
יולי 1999
Event place:
Miami Beach, Florida, United States
Event Type:
לידה
Description:
14 APR 1908
Date:
14 לאפריל 1908
Event place:
Poland
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Saks, Florence
14 לאפריל 1908
died
on
יולי 1999
14 לאפריל 1908
Poland
Miami Beach, Florida, United States
JUL 1999
Miami Beach, Florida, United States
14 APR 1908
Poland
Bilsky, Kate
Saks, Henry
Saks, George
Saks, Judith
Sakanofsky Or Saks, Beatrice
Saks, Molly
Saks, Florence
PRZYBILSKY (BILSKY), Kalman (Szmerl)
Nowak, Estera
Sakanofsky Or Saks, Rosalie
Saks, Florence
PRZYBILSKY (BILSKY), Kalman (Szmerl)
Nowak, Estera
Saks, George
Saks, Judith
Sakanofsky Or Saks, Beatrice
Saks, Molly
Sakanofsky Or Saks, Rosalie
This information is based on family tree no. 12124 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Saks, Henry
Bilsky, Kate