חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12124 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Abramowicz, Leah (Gitla Leja)

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12124
Print
Share
Leah (Gitla Leja)
Abramowicz
was born
on
29 לינואר 1866
,
Daughter of
Kalman (Natan)
Abramowicz
and
Sura
Lewkowicz
,
died
on
13 לאפריל 1935
,
Mother of
Zalwel Samuel
Kronenberg (KRONN)
,
Annie
Kronenberg
,
Abraham
Kronenberg
,
Polly
KRONENBERG
,
Nathan Kronen
Kronenberg (Kronn)
,
Rachel
KRONENBERG
,
Rose G
Kronenberg
,
Israel Ivor KRONENBERG (KRONN)
KRONENBERG
,
,
Images:
First name:
Leah (Gitla Leja)
Surname:
Abramowicz
Gender:
נקבה
Date of birth:
29 לינואר 1866
Place of birth:
Piotrków Trybunalski, Poland
Date of death:
13 לאפריל 1935
Place of death:
Swansea, Glamorgan, Wales, England
Events:
Event Type:
אירוע
Description:
26 JUL 1893
Date:
26 ליולי 1893
Event place:
Liverpool, England
Age:
27
Event sub type:
Departure
Event Type:
לידה
Description:
29 JAN 1866
Date:
29 לינואר 1866
Event place:
Piotrków Trybunalski, Poland
Event Type:
פטירה
Description:
13 APR 1935
Date:
13 לאפריל 1935
Event place:
Swansea, Glamorgan, Wales, England
Age:
69
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Abramowicz, Leah (Gitla Leja)
29 לינואר 1866
died
on
13 לאפריל 1935
Mother of
29 לינואר 1866
Piotrków Trybunalski, Poland
Swansea, Glamorgan, Wales, England
26 JUL 1893
Liverpool, England
29 JAN 1866
Piotrków Trybunalski, Poland
13 APR 1935
Swansea, Glamorgan, Wales, England
Abramowicz, Kalman (Natan)
Lewkowicz, Sura
Abramowicz, Leah (Gitla Leja)
Tovya David, Tobiasz
Kronenberg (KRONN), Zalwel Samuel
Kronenberg, Annie
Kronenberg, Abraham
KRONENBERG, Polly
Kronenberg (Kronn), Nathan Kronen
KRONENBERG, Rachel
Kronenberg, Rose G
KRONENBERG, Israel Ivor KRONENBERG (KRONN)
Abramowicz, Leah (Gitla Leja)
Tovya David, Tobiasz
This information is based on family tree no. 12124 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
KRONENBERG, Israel Ivor KRONENBERG (KRONN)
Kronenberg, Rose G
KRONENBERG, Rachel
Kronenberg (Kronn), Nathan Kronen
KRONENBERG, Polly
Kronenberg, Abraham
Kronenberg, Annie
Kronenberg (KRONN), Zalwel Samuel
Lewkowicz, Sura
Abramowicz, Kalman (Natan)