חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12153 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Gendin Ritz, Inés

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12153
Print
Share
Inés
Gendin Ritz
was born
on
21 לאפריל 1929
,
Daughter of
Emma
Ritz (Rey)
and
Pedro
Gendin
,
died
on
13 לנובמבר 2013
,
Images:
First name:
Inés
Surname:
Gendin Ritz
Gender:
נקבה
Date of birth:
21 לאפריל 1929
Place of birth:
Argentina
Date of death:
13 לנובמבר 2013
Notes:

L.C.: 41.336

Events:
Event Type:
קבורה
Event place:
Cementerio de La Tablada, Buenos Aires, Argentina
Event Type:
לידה
Description:
21 APR 1929
Date:
21 לאפריל 1929
Event place:
Argentina
Event Type:
פטירה
Description:
13 NOV 2013
Date:
13 לנובמבר 2013
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Gendin Ritz, Inés
21 לאפריל 1929
died
on
13 לנובמבר 2013
21 לאפריל 1929
Argentina

L.C.: 41.336

Cementerio de La Tablada, Buenos Aires, Argentina
21 APR 1929
Argentina
13 NOV 2013
Ritz (Rey), Emma
Gendin, Pedro
Gendin Ritz, Carlos
Gendin Ritz, Bernardo
Gendin Ritz, Pedro
Gendin Ritz, Ethe (Anita)
Gendin Ritz, Inés
Ritz, Mauricio
Paulina
Kohan, Guinda
Gendin, Bernardo
Gendin Ritz, Paulina
This information is based on family tree no. 12153 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Gendin, Pedro
Ritz (Rey), Emma
Gendin Ritz, Inés
Ritz, Mauricio
Paulina
Kohan, Guinda
Gendin, Bernardo
Gendin Ritz, Carlos
Gendin Ritz, Bernardo
Gendin Ritz, Pedro
Gendin Ritz, Ethe (Anita)
Gendin Ritz, Paulina