חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פנירי, צבי

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
צבי
פנירי
was born
Son of
מנשה
פנירי
and
רוזה
עוזר
,
Images:
First name:
צבי
Surname:
פנירי
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פנירי, צבי
פנירי, מנשה
עוזר, רוזה
פנירי, חיים
פנירי, אברהם
פנירי, דייזי
פנירי, יגאל (לטיף)
פנירי, עדנה (סועד)
פנירי, צבי
פנירי, מרגרט
פנירי, צבי
פנירי, חיים
פנירי, אברהם
פנירי, דייזי
פנירי, יגאל (לטיף)
פנירי, עדנה (סועד)
פנירי, מרגרט
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
עוזר, רוזה
פנירי, מנשה