חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of בקצינסקי, איריס

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
איריס
בקצינסקי
was born
Daughter of
אברהם
בקצינסקי
and
חנה
,
Mother of
ענת
ישראלי
,
דפנה
ישראלי
,
רן
ישראלי
,
,
Images:
First name:
איריס
Surname:
בקצינסקי
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of בקצינסקי, איריס
Mother of
בקצינסקי, אברהם
חנה
בקצינסקי, איריס
ישראלי, עמירם
בקצינסקי, מאיר
אמא של אברהם
ישראלי, ענת
ישראלי, דפנה
ישראלי, רן
בקצינסקי, פולה
בקצינסקי, איריס
בקצינסקי, מאיר
אמא של אברהם
ישראלי, עמירם
בקצינסקי, פולה
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
ישראלי, רן
ישראלי, דפנה
ישראלי, ענת
חנה
בקצינסקי, אברהם