חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פיין, ברוך

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
ברוך
פיין
was born
Father of
אפרת
פיין
,
,
Images:
First name:
ברוך
Surname:
פיין
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פיין, ברוך
Father of
פיין, ברוך
זלר, דורית
פיין, אפרת
פיין, ברוך
זלר, דורית
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
פיין, אפרת