חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of רובינשטיין, בן-ציון

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
בן-ציון
רובינשטיין
was born
Father of
גילה
רובינשטיין
,
דבורה
רובינשטיין
,
,
Images:
First name:
בן-ציון
Surname:
רובינשטיין
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of רובינשטיין, בן-ציון
Father of
רובינשטיין, בן-ציון
וישנייבסקי, נחמה
רובינשטיין, גילה
רובינשטיין, דבורה
רובינשטיין, בן-ציון
וישנייבסקי, נחמה
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
רובינשטיין, דבורה
רובינשטיין, גילה