חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of גבאי, כרמלה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
כרמלה
גבאי
was born
Daughter of
נזימה
צצק
and
יוסף
גבאי
,
Images:
First name:
כרמלה
Surname:
גבאי
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of גבאי, כרמלה
צצק, נזימה
גבאי, יוסף
גבאי, דוד
גבאי, יהודה
גבאי, שלמה
גבאי, דליה
גבאי, ישראל
גבאי, נעמי
פרנטה(גבאי, רחל
גבאי, רותי
גבאי, יחזקאל
גבאי, כרמלה
צצק, אברהם
רוזה
צלחה
גבאי, יעקב
גבאי, אליהו(גל
גבאי, כרמלה
צצק, אברהם
רוזה
צלחה
גבאי, יעקב
גבאי, דוד
גבאי, יהודה
גבאי, שלמה
גבאי, דליה
גבאי, ישראל
גבאי, נעמי
פרנטה(גבאי, רחל
גבאי, רותי
גבאי, יחזקאל
גבאי, אליהו(גל
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
גבאי, יוסף
צצק, נזימה