חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of גבאי, דניאלה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
דניאלה
גבאי
was born
Daughter of
נטלי
and
ליאור-אברהם
גבאי
,
Images:
First name:
דניאלה
Surname:
גבאי
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of גבאי, דניאלה
נטלי
גבאי, ליאור-אברהם
גבאי, ליאן
גבאי, דניאלה
גבאי, דוד
גבאי, תקווה
גבאי, סקאיי
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
גבאי, ליאור-אברהם
נטלי
גבאי, דניאלה
גבאי, דוד
גבאי, תקווה
גבאי, ליאן
גבאי, סקאיי