חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of וישנייבסקי, נחמה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
נחמה
וישנייבסקי
was born
Daughter of
ישראל
דבדבני
and
דבורה-לאה
קליינשטין
,
Mother of
גילה
רובינשטיין
,
דבורה
רובינשטיין
,
,
Images:
First name:
נחמה
Surname:
וישנייבסקי
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of וישנייבסקי, נחמה
Mother of
דבדבני, ישראל
קליינשטין, דבורה-לאה
דבדבני, מנחם
וישנייבסקי, שושנה
דבדבני, בנימין
וישנייבסקי, הדסה
וישנייבסקי, נחמה
רובינשטיין, בן-ציון
קליינשטיין, שלמה
וישנייבסקי, שלמה
חנה
רובינשטיין, גילה
רובינשטיין, דבורה
וישנייבסקי, נחמה
קליינשטיין, שלמה
וישנייבסקי, שלמה
חנה
רובינשטיין, בן-ציון
דבדבני, מנחם
וישנייבסקי, שושנה
דבדבני, בנימין
וישנייבסקי, הדסה
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
רובינשטיין, דבורה
רובינשטיין, גילה
קליינשטין, דבורה-לאה
דבדבני, ישראל