חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of וישנייבסקי, הדסה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
הדסה
וישנייבסקי
was born
Daughter of
ישראל
דבדבני
and
דבורה-לאה
קליינשטין
,
Mother of
בני
הדס
,
,
Images:
First name:
הדסה
Surname:
וישנייבסקי
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of וישנייבסקי, הדסה
Father of
דבדבני, ישראל
קליינשטין, דבורה-לאה
דבדבני, מנחם
וישנייבסקי, שושנה
דבדבני, בנימין
וישנייבסקי, נחמה
וישנייבסקי, הדסה
קיטיביץ', אריה
קליינשטיין, שלמה
וישנייבסקי, שלמה
חנה
הדס, בני
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
קליינשטין, דבורה-לאה
דבדבני, ישראל
הדס, בני
וישנייבסקי, הדסה
קליינשטיין, שלמה
וישנייבסקי, שלמה
חנה
קיטיביץ', אריה
דבדבני, מנחם
וישנייבסקי, שושנה
דבדבני, בנימין
וישנייבסקי, נחמה