חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of הדס, אלה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
אלה
הדס
was born
Daughter of
נוגה
and
אריה
הדס
,
Images:
First name:
אלה
Surname:
הדס
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of הדס, אלה
נוגה
הדס, אריה
הדס, עומרי
הדס, אלה
הדס, מרים
הדס, בני
הדס, יהל
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
הדס, אריה
נוגה
הדס, אלה
הדס, מרים
הדס, בני
הדס, עומרי
הדס, יהל