חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אייל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
אייל
was born
Son of
שמרית
and
,
Images:
First name:
אייל
Gender:
זכר
Brothers / Sisters:
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אייל
אהרוני, שמרית
unknown
אייל
פרידמן, אירית
אהרוני, זהר
אוהד
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
unknown
אהרוני, שמרית
אייל
פרידמן, אירית
אהרוני, זהר
אוהד