חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of דבדבני, ישראל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
ישראל
דבדבני
was born
Son of
and
,
Father of
,
,
,
,
,
,
Images:
First name:
ישראל
Surname:
דבדבני
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of דבדבני, ישראל
Father of
וישנייבסקי, שלמה
חנה
דבדבני, ישראל
קליינשטין, דבורה-לאה
דבדבני, מנחם
וישנייבסקי, שושנה
דבדבני, בנימין
וישנייבסקי, הדסה
וישנייבסקי, נחמה
דבדבני, ישראל
קליינשטין, דבורה-לאה