חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ענבר

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
ענבר
was born
Daughter of
טל
and
רוני
,
Images:
First name:
ענבר
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ענבר
כפיר, טל
שור, רוני
אליה
הלל
כפיר שור, אמיתי
ענבר
כפיר, בן
זייגר, יפה
כפיר שור, נטע
ענבר
כפיר, בן
זייגר, יפה
אליה
הלל
כפיר שור, אמיתי
כפיר שור, נטע
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
שור, רוני
כפיר, טל