חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Leitman, Motl Misha

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
Motl Misha
Leitman
was born
on
19 לפברואר 1907
,
Son of
חיה ויטה
Leitman
and
אברהם יצחק
Leitman
,
died
on
1985
,
,
Occupations:
חיט
Images:
First name:
Motl Misha
Surname:
Leitman
Gender:
זכר
Occupation:
חיט
Date of birth:
19 לפברואר 1907
Place of birth:
Федварь, Ukraine
Date of death:
1985
Events:
Event Type:
לידה
Description:
19 FEB 1907
Date:
19 לפברואר 1907
Event place:
Федварь, Ukraine
Event Type:
פטירה
Description:
ABT 1985
Date:
1985
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Leitman, Motl Misha
19 לפברואר 1907
died
on
1985
חיט
חיט
19 לפברואר 1907
Федварь, Ukraine
19 FEB 1907
Федварь, Ukraine
ABT 1985
Leitman, חיה ויטה
Leitman, אברהם יצחק
ליטמן, פרץ
ליטמן, נחמה
ליטמן, דב
ליטמן, צילה
Litmann, אברהם יצחק
ליטמן, אטוש (עתליה?) (אסתר?)
Leitman, Motl Misha
מרדכי בן ציון
ויטמן, משה אריה
ליטמן, משה
Leitman, Motl Misha
מרדכי בן ציון
ויטמן, משה אריה
ליטמן, פרץ
ליטמן, נחמה
ליטמן, דב
ליטמן, צילה
Litmann, אברהם יצחק
ליטמן, אטוש (עתליה?) (אסתר?)
ליטמן, משה
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Leitman, אברהם יצחק
Leitman, חיה ויטה