חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ליטמן, פרץ

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
פרץ
ליטמן
was born
on
1919
,
Son of
חיה ויטה
Leitman
and
אברהם יצחק
Leitman
,
died
on
1994
,
Images:
First name:
פרץ
Surname:
ליטמן
Gender:
זכר
Date of birth:
1919
Date of death:
1994
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1919
Date:
1919
Event Type:
פטירה
Description:
1994
Date:
1994
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ליטמן, פרץ
1919
died
on
1994
1919
1919
1994
Leitman, חיה ויטה
Leitman, אברהם יצחק
Leitman, Motl Misha
ליטמן, נחמה
ליטמן, דב
ליטמן, צילה
Litmann, אברהם יצחק
ליטמן, אטוש (עתליה?) (אסתר?)
ליטמן, פרץ
מרדכי בן ציון
ויטמן, משה אריה
ליטמן, משה
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Leitman, אברהם יצחק
Leitman, חיה ויטה
ליטמן, פרץ
מרדכי בן ציון
ויטמן, משה אריה
Leitman, Motl Misha
ליטמן, נחמה
ליטמן, דב
ליטמן, צילה
Litmann, אברהם יצחק
ליטמן, אטוש (עתליה?) (אסתר?)
ליטמן, משה