חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אירית

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8422
Print
Share
אירית
was born
Mother of
עפרי
,
אור
,
,
Images:
First name:
אירית
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אירית
Mother of
אירית
ישראלי, עפרי
ישראלי, אור
ישראלי, תומר
אירית
ישראלי, תומר
This information is based on family tree no. 8422 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
ישראלי, אור
ישראלי, עפרי