חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8241 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of גולדמן, יעקב

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8241
Print
Share
יעקב
גולדמן
was born
on
5 לדצמבר 1935
,
Son of
זלאטא (צילה) Zlata
ווענזעלבערג WENZELBERG
and
ארון (ארטק) aron artek
גולדמן
,
died
on
1942
,
Images:
First name:
יעקב
Surname:
גולדמן
Gender:
זכר
Date of birth:
5 לדצמבר 1935
Place of birth:
נובי טארג
Date of death:
1942
Events:
Event Type:
לידה
Description:
5 DEC 1935
Date:
5 לדצמבר 1935
Event place:
נובי טארג
Event Type:
פטירה
Description:
1942
Date:
1942
Cause:
שואה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of גולדמן, יעקב
5 לדצמבר 1935
died
on
1942
5 לדצמבר 1935
נובי טארג
5 DEC 1935
נובי טארג
1942
ווענזעלבערג WENZELBERG, זלאטא (צילה) Zlata
גולדמן, ארון (ארטק) aron artek
גולדמן, יבגניה
גולדמן, יעקב
ווענזעלבערג, חיים
גניה Gitla
גולדמן Goldmann, איציק חיים Izak
פאיעראייזן פייראייזן feuereisen, ברכה-לוטי Bronisława
גולדמן, ברנרד
This information is based on family tree no. 8241 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
גולדמן, ארון (ארטק) aron artek
ווענזעלבערג WENZELBERG, זלאטא (צילה) Zlata
גולדמן, יעקב
ווענזעלבערג, חיים
גניה Gitla
גולדמן Goldmann, איציק חיים Izak
פאיעראייזן פייראייזן feuereisen, ברכה-לוטי Bronisława
גולדמן, יבגניה
גולדמן, ברנרד