חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8241 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of zinger, chemia

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8241
Print
Share
chemia
zinger
was born
on
1912
,
died
on
1942
,
Images:
First name:
chemia
Surname:
zinger
Gender:
זכר
Date of birth:
1912
Place of birth:
Chrzanów
Date of death:
1942
Notes:

הנתונים הם בהתאם ל- היה סוחר - שנלקח מדף עד שמילאה עליו נעמי גלר

Events:
Event Type:
לידה
Description:
ABT 1912
Date:
1912
Event place:
Chrzanów
Event Type:
פטירה
Description:
1942
Date:
1942
Cause:
במלחמה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of zinger, chemia
1912
died
on
1942
1912
Chrzanów

הנתונים הם בהתאם ל- היה סוחר - שנלקח מדף עד שמילאה עליו נעמי גלר

ABT 1912
Chrzanów
1942
zinger, chemia
למלר, razele
zinger, chemia
למלר, razele
This information is based on family tree no. 8241 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.