חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13466 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Lempert, Rebeca

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13466
Print
Share
Rebeca
Lempert
was born
Mother of
Abraham
Lempert
,
,
Images:
First name:
Rebeca
Surname:
Lempert
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Lempert, Rebeca
Father of
Lempert, Rebeca
Lempert, Berele
Lempert, Abraham
Lempert, Rebeca
Lempert, Berele
This information is based on family tree no. 13466 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
Lempert, Abraham