חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12520 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Михалевский, Захар Хацкель

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12520
Print
Share
Захар Хацкель
Михалевский
was born
on
12 ליוני 1898
,
Son of
Мордко Мордух
Михалевский
and
,
died
on
1994
,
Father of
Соня
Михалевская
,
Матвей Мотя
Михалевский
,
Саул Семен Сева Всеволод
Михалевский
,
,
Images:
First name:
Захар Хацкель
Surname:
Михалевский
Gender:
זכר
Date of birth:
12 ליוני 1898
Date of death:
1994
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1994
Date:
1994
Age:
95-96
Event Type:
לידה
Description:
12 JUN 1898
Date:
12 ליוני 1898
1 Attachments:
Missing image
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Михалевский, Захар Хацкель
12 ליוני 1898
died
on
1994
Father of
12 ליוני 1898
1994
12 JUN 1898
Михалевский, Мордко Мордух
unknown
Михалевский, Захар Хацкель
Гельфанд, Рася
unknown
Михалевский
Михалевская, Соня
Михалевский, Матвей Мотя
Михалевский, Саул Семен Сева Всеволод
Михалевский, Маня
Михалевский, Захар Хацкель
unknown
Михалевский
Гельфанд, Рася
Михалевский, Маня
This information is based on family tree no. 12520 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Missing image
Михалевский, Саул Семен Сева Всеволод
Михалевский, Матвей Мотя
Михалевская, Соня
unknown
Михалевский, Мордко Мордух