חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13456 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Kotliar, Sarita

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13456
Print
Share
Sarita
Kotliar
was born
on
23 למרץ 1932
,
Daughter of
Federico
Kotliar
and
Sofia
Rosenberg
,
died
on
25 לאוקטובר 2014
,
Images:
First name:
Sarita
Surname:
Kotliar
Gender:
נקבה
Date of birth:
23 למרץ 1932
Date of death:
25 לאוקטובר 2014
Events:
Event Type:
לידה
Description:
23 MAR 1932
Date:
23 למרץ 1932
Event Type:
פטירה
Description:
25 OCT 2014
Date:
25 לאוקטובר 2014
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Kotliar, Sarita
23 למרץ 1932
died
on
25 לאוקטובר 2014
23 למרץ 1932
23 MAR 1932
25 OCT 2014
Kotliar, Federico
Rosenberg, Sofia
Kotliar, Jaime
Kotliar, Jose
Cotliar, Gregorio
Kotliar, Sarita
Sapoznik, Julio
Kotliar, Rosalia
This information is based on family tree no. 13456 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Rosenberg, Sofia
Kotliar, Federico
Kotliar, Sarita
Sapoznik, Julio
Kotliar, Jaime
Kotliar, Jose
Cotliar, Gregorio
Kotliar, Rosalia