חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13456 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Glasman, Dora

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13456
Print
Share
Dora
Glasman
was born
on
13 ליולי 1916
,
Daughter of
Salvador
Glasman
and
Natalia
Liberman
,
Images:
First name:
Dora
Surname:
Glasman
Gender:
נקבה
Date of birth:
13 ליולי 1916
Events:
Event Type:
לידה
Description:
13 JUL 1916
Date:
13 ליולי 1916
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Glasman, Dora
13 ליולי 1916
13 ליולי 1916
13 JUL 1916
Glasman, Salvador
Liberman, Natalia
Glasman, Dora
Concevoy, Teodoro
Litwin, Rebque
Liberman, Burej
Glasman, Luisa
This information is based on family tree no. 13456 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Liberman, Natalia
Glasman, Salvador
Glasman, Dora
Litwin, Rebque
Liberman, Burej
Concevoy, Teodoro
Glasman, Luisa