חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
מקום
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

קהילת יהודי גולינה

גולינה GOLINA


עיר במחוז פוזנאן (POZNAN), מרכז פולין. עד מלחמת העולם השנייה במחוז לודז'.


גולינה קיבלה מעמד עיר ב-1330, אבל החלה להתפתח רק במאה ה-18. היא נמצאת מצפון לנהר וארטה (WARTA), על הכביש המהיר וארשה-פוזנאן. הוקמו בה מפעלי בירה ומשרפות יי"ש.


הישוב היהודי החל במחצית השניה של המאה ה-18. בשנים 1868-1823, עם הכיבוש הרוסי והמרד הפולני נאסרה הגדלתו. משנות ה-20 של המאה ה-19 התקיימה קהילה עצמאית, ומנתה כ-450 נפש.


היהודים עסקו במסחר ומלאכה ותרמו לפיתוח הכלכלי של העיר. במאה ה-19 היו בבעלותם טחנת-קמח ובית בורסקאי.


בשנת 1939 היו 700 יהודי גולינה כשליש מהאוכלוסיה המקומית.


תקופת השואה

העיר נכבשה בספטמבר 1939 והגרמנים החלו בגזל רכוש, התעללות והטלת עבודות כפיה.

באמצע יולי 1940 גורשו היהודים לעיר זאגורוב (ZAGOROW), ולגטו שבגרודז'ייץ (GRODZIEC), ובז'גוב (RZGOW).

במרץ 1941 חלקם הועבר לאיזביצה לובלסקה (IZBICA LUBELSKA), ליוזפוב לובלסקי (JOZEFOW LUBELSKI), ולקראסניסטאב (KRASNYSTAW). היהודים ששרדו נרצחו באוקטובר 1941 ביערות ליד קאז'ימייז' ביסקופי (KAZIMIERZ BISKUPI).
סוג מקום:
עיירה
מספר פריט:
214718
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:

פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מקום
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
קהילת יהודי גולינה
גולינה GOLINA


עיר במחוז פוזנאן (POZNAN), מרכז פולין. עד מלחמת העולם השנייה במחוז לודז'.


גולינה קיבלה מעמד עיר ב-1330, אבל החלה להתפתח רק במאה ה-18. היא נמצאת מצפון לנהר וארטה (WARTA), על הכביש המהיר וארשה-פוזנאן. הוקמו בה מפעלי בירה ומשרפות יי"ש.


הישוב היהודי החל במחצית השניה של המאה ה-18. בשנים 1868-1823, עם הכיבוש הרוסי והמרד הפולני נאסרה הגדלתו. משנות ה-20 של המאה ה-19 התקיימה קהילה עצמאית, ומנתה כ-450 נפש.


היהודים עסקו במסחר ומלאכה ותרמו לפיתוח הכלכלי של העיר. במאה ה-19 היו בבעלותם טחנת-קמח ובית בורסקאי.


בשנת 1939 היו 700 יהודי גולינה כשליש מהאוכלוסיה המקומית.


תקופת השואה

העיר נכבשה בספטמבר 1939 והגרמנים החלו בגזל רכוש, התעללות והטלת עבודות כפיה.

באמצע יולי 1940 גורשו היהודים לעיר זאגורוב (ZAGOROW), ולגטו שבגרודז'ייץ (GRODZIEC), ובז'גוב (RZGOW).

במרץ 1941 חלקם הועבר לאיזביצה לובלסקה (IZBICA LUBELSKA), ליוזפוב לובלסקי (JOZEFOW LUBELSKI), ולקראסניסטאב (KRASNYSTAW). היהודים ששרדו נרצחו באוקטובר 1941 ביערות ליד קאז'ימייז' ביסקופי (KAZIMIERZ BISKUPI).
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי