חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13446 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Benezra, Jacques

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13446
Print
Share
Jacques
Benezra
was born
on
1912
,
Son of
Abraham Albert
Benezra
and
Victoria
Hazan
,
died
on
1933
,
Images:
First name:
Jacques
Surname:
Benezra
Gender:
זכר
Date of birth:
1912
Place of birth:
Cairo, Egypt
Date of death:
1933
Place of death:
Cairo, Egypt
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1912
Date:
1912
Event place:
Cairo, Egypt
Event Type:
פטירה
Description:
1933
Date:
1933
Event place:
Cairo, Egypt
Event Type:
אירוע
Description:
No kids
Event sub type:
Kids
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Benezra, Jacques
1912
died
on
1933
1912
Cairo, Egypt
Cairo, Egypt
1912
Cairo, Egypt
1933
Cairo, Egypt
No kids
Benezra, Abraham Albert
Hazan, Victoria
Benezra-Benet, Henry Nassim
Benezra-Benet, Paul Isaac
Benezra, Joseph
Benezra-Benet, Maurice Moise
Benezra-Benet, Robert
Benezra, Jacques
Hazan, Abraham Albert
Franco, Rachel
Benezra-Benet, Raymond Benoit
Benezra, Jacques
Hazan, Abraham Albert
Franco, Rachel
Benezra-Benet, Henry Nassim
Benezra-Benet, Paul Isaac
Benezra, Joseph
Benezra-Benet, Maurice Moise
Benezra-Benet, Robert
Benezra-Benet, Raymond Benoit
This information is based on family tree no. 13446 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Hazan, Victoria
Benezra, Abraham Albert