חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13446 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Talassi, Roberto

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13446
Print
Share
Roberto
Talassi
was born
Father of
Leo
Talassi
,
,
Images:
First name:
Roberto
Surname:
Talassi
Gender:
זכר
Spouses:
Child:
1
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Talassi, Roberto
Father of
Talassi, Roberto
Talassi, Leo
Cazes, Debby
Talassi, Roberto
Cazes, Debby
This information is based on family tree no. 13446 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Talassi, Leo