חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13446 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Dayan, Samuel

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13446
Print
Share
Samuel
Dayan
was born
Father of
Félix Masseoud Samuel
Dayan
,
,
Images:
First name:
Samuel
Surname:
Dayan
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
הגירה יוצאת
Event place:
In Algeria, whence he obtained French Nationality.
Event Type:
אירוע
Description:
Besides Félix, Samuel and Léa had two more sons and a daughter.
Event sub type:
Kids
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Dayan, Samuel
Father of
In Algeria, whence he obtained French Nationality.
Besides Félix, Samuel and Léa had two more sons and a daughter.
Dayan, Samuel
Benaim, Lea
Dayan, Félix Masseoud Samuel
Dayan, Samuel
Benaim, Lea
This information is based on family tree no. 13446 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Dayan, Félix Masseoud Samuel