חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13446 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Hallac, Ibrahim

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13446
Print
Share
Ibrahim
Hallac
was born
Father of
Judah
Hallac
,
,
Images:
First name:
Ibrahim
Surname:
Hallac
Gender:
זכר
Spouses:
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Hallac, Ibrahim
Father of
Hallac, Ibrahim
Rachel
Hallac, Judah
Hallac, Ibrahim
Rachel
This information is based on family tree no. 13446 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Hallac, Judah